Правовая информация

У даній Політиці обробці персональних даних ми інформуємо Вас про порядок обробки Ваших персональних даних при використанні нашого веб-сайту www.tn-hauberk.ru далі - «Сайт».

Ми зобов'язуємося забезпечити конфіденційність отриманих від Вас персональних даних для цілей, зазначених у цій Політиці обробки персональних даних, а також безпеку при їх обробці в відповідно до вимог Законодавства Російської Федерації.

При реєстрації на Сайті, Ви надаєте нам свої персональні дані, які не є спеціальними або біометричними, безстроково (аж до відкликання Вами своєї згоди на обробку персональних даних): ім'я, номер телефону, адреса електронної пошти, а також іншу інформацію, що відноситься до Вас ( фізичній особі) прямо або побічно.

Цим Ви погоджуєтеся з проведенням нами онлайн-скорингу (оцінки) таких Ваших персональних даних, як Ваша поведінка на нашому Сайті, cookie, відомості про геопозіціі, IP-адреса.

Цим Ви підтверджуєте, що дієте вільно, своєю волею і в своєму інтересі, а також підтверджуєте свою дієздатність.

Надаючи свої персональні дані, Ви погоджуєтеся з тим, що надані Вами персональні дані будуть оброблятися нами, а саме: ЗАТ «TECHNONICOL», адреса (місце знаходження): 119049, г. Москва, ул. Кримський Вал, д.8, ІПН 7706019704, ОГРН 1027739072492, а також ТОВ «TECHNONICOL-Будівельні Системи», адреса (місце знаходження): 129110, Россия, г. Москва, вул. Гіляровського, д. 47, стр. 5, ІПН 7702521529, ОГРН 1047796256694.

як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів.

В ході обробки з Вашими персональними даними будуть здійснені наступні дії: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Цим Ви даєте нам згоду на передачу своїх персональних даних третім особам для їх обробки відповідно до цілей, що передбачені цією Політикою обробки персональних даних, на підставі договорів, укладених нами з цими третіми особами і тільки в рамках таких договорів.

Не вважається порушенням зобов'язань передача інформації відповідно до обґрунтованих і застосовними вимогами законодавства Російської Федерації.

Ми використовуємо надані Вами персональні дані в цілях:

 • відправки Вам маркетингових, рекламних і новинних розсилок, включаючи, але не обмежуючись, новини про нас і наших партнерів; інформацію про ціни на товари, наші пропозиції і пропозиції наших партнерів;
 • відправки Вам повідомлень інформаційного характеру і сервісних повідомлень;
 • обробки Ваших Замовлень і для виконання нами інших своїх зобов'язань перед Вами;
 • для здійснення діяльності з просування товарів та послуг;
 • оцінки та аналізу роботи Сайту;
 • аналізу Вашого купівельної поведінки і надання персональних рекомендацій у вигляді розсилок;
 • інформування Вас про акції, знижки та спеціальні пропозиції за допомогою електронних розсилок.

Цим Ви підтверджуєте, що повідомили нам власні і достовірні персональні дані.

Дане Вами згода дійсно з моменту повідомлення нам Вами персональних (реєстраційних) даних.

Цим повідомляємо Вас, що в тому випадку, якщо хочете внести уточнення в Ваші персональні дані, заблокувати або знищити їх в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, або в разі виникнення у Вас бажання відкликати свою згоду на обробку персональних даних або усунути наші неправомірні дії щодо Ваших персональних даних, то Ви повинні направити нам офіційний запит в наступному порядку:

направивши нам офіційний запит по Пошті Росії за адресою: 119049, г. Москва, ул. Кримський Вал, д.8, ІПН 7706019704, ОГРН 1027739072492, як одержувач необхідно вказувати: ЗАТ «TECHNONICOL».

У разі направлення нам офіційного запиту в тексті запиту необхідно вказати Ваші:

 • ПІБ;
 • номер основного документа, що посвідчує особу суб'єкта персональних даних або його представника, відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав;
 • відомості, що підтверджують Вашу участь у відносинах з нами або відомості, іншим способом підтверджують факт обробки нами Ваших персональних даних;
 • підпис фізичної особи (його законного представника).

Якщо запит відправляється в електронному вигляді, то він повинен бути оформлений у вигляді електронного документа і підписаний електронним підписом відповідно до законодавства РФ.

Ми зобов'язуємося негайно припинити обробку Ваших персональних даних з моменту отримання від Вас письмової заяви (відкликання) і / або в разі досягнення мети обробки і знищимо їх в строк і на умовах, встановлених законом.

Ви можете відписатися від маркетингових, рекламних і новинних розсилок шляхом направлення нам відповідного запиту на адресу електронної пошти (E-mail) privacy@tn.ru

У разі відкликання Вами згоди на обробку персональних даних ми маємо право продовжити обробку персональних даних без Вашої згоди при наявності підстав, зазначених у пунктах 2 - 11 частини 1 статті 6, частини 2 статті 10 та частини 2 статті 11 Федерального закону від 27.07.2006 N 152 ФЗ "Про персональних даних"

Ми не несемо відповідальності за відомості, надані Вами на Сайті в загальнодоступній формі.

При обробці персональних даних ми приймаємо необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних.

Звертаємо Вашу увагу, що дана Політика обробки персональних даних може оновлюватися, в зв'язку з можливими поправками в Законодавстві Російської Федерації, а також змінами наших внутрішніх процесів. Нова редакція Політики обробки персональних даних вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті.


Просимо ознайомитися із розділом Про приватну відповідно до вимог Європейського Регламенту № 2016/679

Політика конфіденційності:

Вступ

ТОВ «TECHNONICOL - Будівельні системи» - це професійна зареєстрована в законному порядку організація, сферою діяльності якої є виробництво будівельних і ізоляційних матеріалів. Наша мета - збереження і зміцнення своєї репутації в онлайн-просторі, включаючи захист персональних даних. Будь-яка отримана від вас особиста інформація використовується для поліпшення процесів пошуку, перегляду, зручності здійснення покупок (застосовується лише при наявності платформи для онлайн-покупок) і обробки замовлень. Ми не намагаємося свідомо запитувати і отримувати інформацію від дітей.

Нам відомо, що Ви обізнані і дбаєте про своє особисте інформації, і ми серйозно ставимося до цього питання. У цій Політиці конфіденційності представлено опис правил і порядку роботи з точки зору збору і використання персональних даних ТОВ «TECHNONICOL - Будівельні системи», а також наводиться визначення прав користувача на недоторканність конфіденційної інформації. Ми визнаємо, що збереження конфіденційності інформації є нашим постійним зобов'язанням, в зв'язку з чим справжні положення Політики конфіденційності будуть регулярно оновлюватися в міру слідування новим практикам щодо захисту персональних даних або прийняття нових правил обробки персональних даних.

В метою удосконалення роботи нашого сайту ми залишаємо за собою право на збір інформації, що дає нам розуміння процесів того, як клієнт користується сайтом.Наприклад, ми можемо проводити аналіз зібраної інформації з метою визначення найбільш часто використовуваних розділів сайту. ми маємо право на надання сукупних статистичних даних про наших клієнтів, продажах, моделях трафіку і відповідної інформації про сайт визнаним незалежним постачальникам ПО, таким як Google Analytics (інформація про використання персональних даних Google представлена на сторінці Політики конфіденційності Google), однак ці статистичні дані не включатимуть індивідуальні що встановлюють особу відомості. ми Не аналізуючи її таку персональну інформацію, як ім'я та / або адреса електронної пошти.

Згода на обробку персональних даних

Використання даного веб-сайту означає згоду користувача на збір і використання персональних даних. У разі прийняття рішення про зміну реальної політики конфіденційності відповідні зміни будуть представлені на даній сторінці - так, щоб користувач завжди мав чітке уявлення про те, збір яких відомостей ми ведемо, як їх використовуємо і за яких умов вони підлягають розголосу.
 С якою метою ми збираємо персональну інформацію?

Персональна інформація про користувача (адреса електронної пошти, ім'я, номер телефону і поштову адресу) дає нам можливість в разі потреби зв'язатися з ним для обробки замовлення, повідомлення про статус замовлення і відповіді на питання. це дає користувачеві можливість доступу до тих розділів сайту, де застосовуються законодавчі вимоги. за деякими винятками дана інформація обмежується відомостями, що містяться на стандартній візитній картці: ім'ям, прізвищем, посадою, найменуванням роботодавця, робочим адреса, робочим адреса електронної пошти, номером робочого телефону.

Крім того, аналіз персональної інформації дає нам можливість удосконалювати інтерфейс пошуку і оформлення покупок, так як завдяки цьому ми можемо запропонувати інформаційний контент, який відповідає безпосередньо інтересам користувача. Таким чином користувач отримує більше бажаною інформації і менше небажаної.

Ми стежимо за клієнтськими моделями трафікаі використанням сайту, і це дозволяє нам розвивати і вдосконалювати структуру, дизайн і зовнішній вигляд сайту.

Ми використовуємо цю інформацію для того, щоб мати можливість інформувати користувача про важливі зміни на сайті, нові сервіси та спеціальних пропозиціях. У разі якщо ви не бажаєте в подальшому отримувати дану інформацію, будь ласка, надішліть емейл на адресу
privacy@tn.ru.Передаємо чи ми отриману інформацію третім особам?Справжнім зобов'язуємося не продавати, не витягувати вигоду, не здавати в оренду і іншим чином не розголошувати персональну інформацію користувача будь-яким особам за межами нашої організації.

Iнформація про облікового запису користувача передається третім особам виключно у випадках, коли такого роду передача буде обґрунтовано необхідної для (
i) дотримання законодавчих норм, (ii) приведення у виконання або застосування умов будь-яких наших користувальницьких угод або (iii) захисту прав, власності або безпеки нашій організації, включаючи, але не обмежуючись забезпеченням безпеки функціонування наших внутрішніх процесів, наших користувачів та інших осіб.


Яким чином забезпечується захист персональних даних?

Усе що збираються нами персональні дані захищені від несанкціонованого Маючи доступ до новітніх технологій безпеки.
 


що таке "cookie-файли" і аналогічні технології?

"
Cookie-файли" - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером у вигляді невеликого текстового файлу на жорсткий диск вашого комп'ютера. Файли використовуються для реєстрації даних про користувача. "Cookie-файли" роблять сайт більш функціональним за рахунок зберігання інформації про переваги користувача. "Cookie-файли" самі по собі не ідентифікують користувача, але ідентифікують його комп'ютер.  Ми і наші партнери-незалежні постачальники послуг маємо право в т. ч. застосовувати на сайті і в електронних листах піксельні теги (відомі також як веб-маяки, веб-жучки, і порожні GIF-файли). Піксельний тег - практично непомітне графічне зображення на веб-сторінці або в електронному повідомленні, стислий до розмірів пікселя.

Наприклад, після реєстрації на веб-сайті користувач може кожен раз отримувати запит на авторизацію при кожному повторному вході на сайт. Якщо активована опція автоматичної авторизації, технологія
cookie запам'ятовує комп'ютер користувача і при повторному вході авторизація здійснюється автоматично. В цьому випадку необхідності запам'ятовувати логін і пароль немає.

Інформація, яку ми і наші партнери-незалежні постачальники послуг збираємо за допомогою технологій cookie, піксельних тегів і аналогічних інструментів, включає наступні дані: взаємодія користувача з нашими сайтами і рекламними оголошеннями; час відвідування сайту; відомості про товарах, які розміщені користувачем в кошик, інформацію про те, оформляється Чи покупка на всі товари в кошику або на їх частину; підтвердження про прочитання наших листів, в т. ч. дані про час відкриття електронного листа, відомості про те, чи був здійснений перехід по якоїсь засланні в листі; інформацію про відвідуваних сайтах після відвідування нашого.

Збір персональних даних ведеться безпосередньо нами за допомогою наших сторінок в соціальних мережах, таких якFacebook, Twitter, LinkedIn та ін., або сайтом соцмережі, на якому є наші сторінки. Наша Політика конфіденційності не поширюється на правила поводження з конфіденційною інформацією і процедури безпеки, що мають відношення до сайтів соціальних мереж, на яких зареєстрована наша компанія.

Ми співпрацюємо з незалежними компаніями-рекламодавцями і, таким чином, на своїх сайтах можемо запропонувати спеціально підібрану для конкретного користувача рекламу.  Для збору інформації про дії користувача на нашому та інших сайтах такі незалежні компанії-рекламодавці розміщують, використовують і застосовують cookie-файли і піксельні теги. Ця інформація, заснована на практиці відвідування користувачем нашого та інших сайтів, дозволяє підвищувати релевантність відображається реклами.

Як відписатися?

Користувач має право відписатися або змінити параметри підписки в будь-який час і на будь-який з наших інформаційних листів та ін. - для цього необхідно відправити запит на емейл-адресу
privacy@tn.ru.


В висновок

Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити захист персональних даних користувача. Ми використовуємо отриману на сайті інформацію для того, щоб максимально полегшити процес пошуку і оформлення покупок на нашому сайті і забезпечити користувачеві найкраще якість обслуговування. Дана інформація буде доступна тільки особам, офіційно уповноваженим на її обробку. Ми не продаємо, чи не витягаємо вигоду, чи не здаємо в оренду третім особам персональну інформацію користувача. У разі якщо ви не бажаєте надалі отримувати від нас повідомлення або спеціальні пропозиції, просимо поінформувати нас на емейл-адресу
privacy@tn.ru.


Зворотній зв'язок завжди вітається. Всі питання і пропозиції, пов'язані з Політикою конфіденційності, просимо повідомляти по емейл-адресу
privacy@tn.ru.